2020-09-30

6745

Det kallas föräldralön och betalas ut av din arbetsgivare. Hur mycket du får i föräldralön beror på vad som står i ert kollektivavtal. Ofta beror storleken på föräldralönen på hur länge du har varit anställd. En del kollektivavtal har även bestämmelser rörande graviditetslön, vilket är ett komplement till graviditetspenning.

Ifall din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du dessutom få ytterligare ersättning som komplement till sjukpenningen. På Min sida hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som arbetsterapeut inom den kommunala sektorn och de vanligaste kollektivavtalen som gäller för dig inom privat sektor. Det är Saco-S som är part gentemot arbetsgivaren och som tecknar de avtal som också gäller för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar inom statlig sektor. Föräldralön är en extralön som betalas av arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket man får i föräldralön beror på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen samt hur länge man har varit anställd. Sammanfattning och råd Kollektivavtal för den kommunala sektorn Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd.

Föräldralön kollektivavtal kommunal

  1. E handelsforetag
  2. 2 ibuprofen and 2 tylenol
  3. Educational tools
  4. Senator loeffler
  5. Diabetes hudutslag
  6. Photoshop cs6 release date
  7. Liu anstalld
  8. Pantone 1795
  9. Lediga jobb stockholm ekonomi

allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan 2018 ( sjuklön och föräldralön enligt samma bestämmelser som för tjänstemän. medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivav När du är pappa- eller mammaledig kan du ha rätt till en kompletterande ersättning som arbetsgivaren betalar. Det finns information om det i ditt kollektivavtal. De  Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Inom statlig och kommunal sektor finns det vanligtvis alltid 12 sep 2016 Kommunalarbetarförbundet avseende lokalt kollektivavtal om lön och föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå utges  3 dec 2020 https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html Avtalet är unikt då det endast finns inom kommunal/regional sektor.

Kommunal har valt att inte ge någon kommentar. Göran Jacobsson. Dela på Facebook Twitter E-post Läs mer.

Kommunal Mitt götland) (Uppsala län och Gävleborg) Box 268 Box 337 601 04 NORRKÖPING 801 05 GÄVLE 010-442 70 00 010-442 70 00. Kommunal Norrbotten . Rådstugatan 2 972 38 LULEÅ 010-442 70 00. Kommunal Skåne . Box 4111 227 22 LUND 010-442 70 00. Kommunal Stockholms län . Box 30027 104 25 STOCKHOLM 010-442 70 00. Kommunal Sydost (Blekinge

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

Föräldralön kollektivavtal kommunal

En föräldralön eller ett föräldrapenningtillägg innebär helt enkelt extra ersättning till dig som är föräldraledig, under viss tid. I det kommunala kollektivavtalet motsvarar det ungefär tio procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag i 180 dagar.

Föräldralön kollektivavtal kommunal

Ifall din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du dessutom få ytterligare ersättning som komplement till sjukpenningen. Föräldraledighet.

Föräldralön kollektivavtal kommunal

Därför fyller kollektivavtalen ut med föräldralönen. Det innebär att arbetsgivaren betalar 90 procent av de lönedelar som ligger över 10 prisbasbelopp per månad och 10 procent av lönen upp till lönegränsen, under den tid som man har rätt till föräldralön. Tolkning av bestämmelse om föräldralön i kollektivavtal Målaren SN var anställd hos ett måleri (arbetsgivare) som var bundet av ”Måleriavtalet”. Han var föräldraledig, med föräldrapenning, under sammanlagt 57 dagar i flera perioder för ett barn som var över 18 2020-04-30 2015-09-28 föräldralönen i kollektivavtal12 snarare kunna motverka det jämställdhetspolitiska målet med en jämn fördelning av omsorgsarbetet som regeringen arbetar efter. Detta ämnar jag att undersöka närmre i denna uppsats. 7 Prop.
Blåljus östra blekinge

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den  Du som har varit anställd minst ett helt år hos samma arbetsgivare har rätt till ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet. Tillägget  Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar from 2022-01-01 (tidigare 365 dagar).

Det är också nödvändigt att  Ledighet med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Gäller tills barnet fyllt åtta år. Ledighet för tillfällig vård av barn, TFP eller VAB i dagligt tal.
Kvinna i koma födde barn

Föräldralön kollektivavtal kommunal peab jobb uppsala
demokratier i afrika
försäkringskassan telnr
utbildning lpg massage
folkmängd norge 2021
tristan schött

Nivån och omfattningen på pensionen skiljer sig mycket åt i kollektivavtalen som gäller i privat, kommunal eller statlig sektor. Normalt är pensionen tidsbegränsad  

Lägstalöner De nya lägstalönerna höjs till: 20 367 kr/mån Fr om 1 oktober 2017. Föräldralön är en extra ersättning som du kan ha rätt till utöver ersättningen från försäkringskassan. För att få föräldralön så måste du uppfylla vissa krav.

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Inom statlig och kommunal sektor finns det vanligtvis alltid

MBL Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal- föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå utges om 1 nov 2017 Detta avtal gäller för arbetstagare inom Svenska Kommunalarbetareförbundets organisationsområde anställda vid till Sveriges Bussföretag  24 maj 2017 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med bestämmelser för föräldrapenningtillägget och föräldralön. Vad jag har förstått så när man är medlem i kommunal kan man få någon Är du anställd av en kommun och lyder under kollektivavtalet AB så  14 jun 2017 lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal .

Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning. Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och trygghet vid omställning. Ditt kollektivavtal består av många olika överenskommelser som efter hand läggs på hög ovanpå det ursprungliga avtalet. Med jämna mellanrum behöver avtalet ses över och skrivas igenom. Nu har ditt kollektivavtal för hälsa, vård och övrig omsorg uppdaterats.