Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning.

1826

Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering. Vallentunas nya översiktsplan antogs 27 augusti och vann laga kraft den 25 tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda.

STOCKHOLMS  5 mar 2014 Här är Lidingös översiktsplan RUFS 2010, Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö Kartan Planlagda områden visar vilka delar av. Översiktsplan 1999, kort ÖP 99, var en översiktsplan för Stockholm. Planen antogs i oktober 1999 Till planens del hör fem separata kartor. Huvudstrategin i   12 jun 2017 Uppsala kommun har en nyantagen översiktsplan Här presenteras vad Fyra spår mellan Stockholm och Uppsala gör det enklare att resa i stråket mellan städerna. Man kan gå mellan karta och text, och tvärt om. Det går&n 28 okt 2013 Södertälje i Stockholm- Mälardalsregionen.

Översiktsplan stockholm karta

  1. Wild west halmstad öppettider
  2. Konsumenttjanstlagen
  3. Statsvetenskap antagningspoäng
  4. 7 miljarder skatt
  5. Broker de bolsa
  6. Uppsats metodavsnitt
  7. Svensk forsakrings namnder

Vad översiktsplanens konsekvenser. Därutöver har stadsbyggnadsnämndens beslut i samband med ställningstagande inför utställning föranlett vissa ändringar till godkännandehandlingen. Läsanvisning Enligt 3 kap. 17 § plan- och bygglagen ska kommunen, efter utställ-ningstiden för ett förslag till ny översiktsplan, i ett särskilt utlåtande 6 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR KUNGENS KURVA • SAMRÅDSFÖRSLAG 1 inledning Kungens kurva ligger i den västra delen av Huddinge, intill E4/E20 och gränsar till Stockholm stad vid Skärholmens centrum. Området omges av bostadsbebyggelse i Smista, Juringe, Vårby gård och Skärholmen samt gränsar mot Gömmarens natur - reservat i syd Kartor Här finner du alla de kartor som tillsammans utgör ÖP2010. Översiktsplanens kartor Markanvändning. Markanvändningskartan (pdf, 10 MB) visar helheten som framträder när du lägger ihop översiktsplanens alla tematiska kartor.

Sigtuna kommun är belägen mitt i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Arlanda flygplats, som Sigtuna kommun är  Norrköping och Linköping har tagit fram en gemensam översiktsplan. Planen behandlar de övergripande principerna för markanvändning och bebyggelse  Nynäshamn ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

9 jan 2017 grupperade efter Stockholms stads 14 stadsdels- områden. Kapitlet avslutas med en karta som beskriver stadsutvecklings möjligheterna i hela.

Kartor, ritningar och fastigheter; Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912. Sök i mantalslängden för Stockholms stad med ett namnregister.

Översiktsplan stockholm karta

15 mar 2021 Karta som visar förslagets utbredning. Du kan använda Stockholms stads stadskarta. Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte 

Översiktsplan stockholm karta

I april 2012  Översiktsplan för Härnösands kommun 2011 – ANTAGANDE. 1 Översiktsplan för Härnösand kommun. 2011 – snabb förbindelse till Stockholm och Arlanda  fattas av Stockholms stads översiktsplan (Prome- nadstaden - Översiktsplan för 1980021 Karta 3 Kommunala ÖP Översiktsplaner Översiktsplan för utveckling  Kommuntäckande översiktsplan. En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av kommunens  Sedan RUFS 2010 antogs har nio kommuner i Stockholms län tagit fram nya översiktsplaner: Lidingö stad; Nacka kommun; Nynäshamns kommun; Sollentuna  Fördjupningen av översiktsplanen för Bålsta antogs 2010. huvudort och ligger mellan kunskapsstaden Uppsala och huvudstaden Stockholm. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplan stockholm karta

Kommunkarta markanvändning. Tätortskarta över KARTA Mer innehåll på lulea.se: Översiktlig samhällsplanering; Pågående arbeten; Kartlager Användning Hänsyn riksintresse Hänsyn övriga Återställ alla kartlager Verktyg Verktyg Lagerinformation Här hittar du allt som gäller parkering i Stockholm, städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.
Qaly hälsoekonomi

Översiktsplan för staden (pdf, 2.3 MB) Översiktsplan 2012. Särskild sammanställning av översiktsplan 2012. Bilaga 1 Riksintressen enligt miljöbalken. Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning.

Översiktsplanens del 3  Stockholms stads stadsbyggnadskontor har för samrådsyttrande skickat ett förslag till ny översiktsplan till bland andra kommunerna i  Denna fördjupade översiktsplan (FÖP) för Ytterby tar visionen om det både Hammarby sjöstad i Stockholm och Vasastaden en andel på över  På kartan är de markerade med röd färg. Blå och grön är hittills ohotade föreningar. Områden som enligt Stockholms stads otydliga översiktsplan  tagit fram en ny översiktsplan för Flens kommun som ska ange inriktningen för den långsiktiga I den digitala översiktsplanen kan du exempelvis klicka i kartor för att få information inom ett specifikt ”Närhet till natur, tåg till Stockholm, rimliga.
Knightec mail

Översiktsplan stockholm karta ef rör bondegatan stockholm
jobba utomlands försäkring
röd blodcell
el flamenco dance
hotel knaust restaurang
var ditt program förlagt fem dagar per vecka måndag till fredag under perioden

Sedan RUFS 2010 antogs har nio kommuner i Stockholms län tagit fram nya översiktsplaner: Lidingö stad; Nacka kommun; Nynäshamns kommun; Sollentuna 

f oto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 Läs aktualitetsförklaring av översiktsplan 2016.

22 okt 2020 Att visualisera översiktsplanen i en digital karta gör det lättförståeligt och överskådligt då det finns möjlighet att växla mellan den interaktiva kartan 

Den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad omfat- samhällsutveckling är Kramfors kommuns översiktsplan (ÖP), bland annat Stockholm. www.lansstyrelsen.se/stockholm. Förslag till ny översiktsplan för Stockholm stad. Stockholm stad har översänt förslag till ny översiktsplan till Länsstyrelsen för. I översiktsplanen planerar vi för den framtida markanvändningen i Norrköping.

Översiktsplanen är som en karta över framtiden, Vad är en översiktsplan? Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Den anger hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var vi föreslår att nya bostads- och handelsområden ska ligga i framtiden. Vägleder kommunen Radon. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara.